Skip to content
Quick exit
Leading the UK's fight to cut serious and organised crime

Amdanom ni

Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) yn arwain brwydr gorfodi’r gyfraith y DU yn erbyn trosedd difrifol a threfnedig.

Mae troseddau trefnedig a throseddau seiber yn rhai o’r bygythiadau mwyaf i’n diogelwch cenedlaethol. Ar hyn o bryd, mae dros 5,500 o grwpiau troseddau trefnedig sy’n effeithio ar y DU sy’n cynnwys tua 37,000 o unigolion. Mae troseddau difrifol a threfnedig yn difetha cymunedau a bywydau ac yn costio ymhell dros £20 biliwn i’r DU bob blwyddyn. 
Ein gwaith ni yw aflonyddu’r troseddwyr difrifol a threfnedig hynny sy’n peri’r risg mwyaf i’r DU a sicrhau eu bod yn cael eu rhoi o flaen eu gwell.

Rydym yn gweithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae gennym y mandad a’r pŵer i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau gorfodi’r gyfraith eraill er mwyn gallu gorfodi’r gyfraith yn llawn a mynd i’r afael â throseddau difrifol a threfnedig.

Mae’r NCA yn weithredol ers mis Hydref 2013.