Skip to content
Quick exit
Leading the UK's fight to cut serious and organised crime

Riportio Trosedd

Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob amser.

I riportio troseddau difrys ffoniwch eich heddlu lleol ar 101. Gallwch hefyd riportio troseddau yn ddienw i Crimestoppers un ai ar-lein neu drwy ffonio 0800 555 111.

Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol neu i wirio unigolyn fel Swyddog NCA:

Y cyfeiriad postio ar gyfer pencadlys yr NCA yw:

Units 1 - 6 Citadel Place,
Tinworth Street,
London SE11 5EF

Twyll

Ni fydd yr NCA yn anfon gohebiaeth ddigymell at unrhyw un yn gofyn am eu manylion banc neu am arian. Os oes gennych amheuaeth am ddilysrwydd neges yr ydych wedi’i chael gan yr NCA ffoniwch 0370 496 7622. Drwy fod yn wyliadwrus gall pobl atal twyll rhag llwyddo.

Ymwelwch â Gwefan Action Fraud am fwy o wybodaeth am dwyll, riportio twyll a thwyll ar-lein.